SLO Lębork

Podstawowe wytyczne sanitarne dla uczniów

Utworzono: 25-08-2021

1.    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.    W drodze do i ze szkoły uczniowie muszą przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.    Po wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

4.    Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z obowiązkiem stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk). W szkole mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

5.    W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

6.    W szkole uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

7.    Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Szczegółowe wytyczne zostaną przekazane przez wychowawców na spotkaniach 1 września 2021r.

Zapraszamy na spotkania z wychowawcami w dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021r. godzina 10:00.

Prosimy o przyjście w maseczkach.

 

Podstawowe wytyczne sanitarne dla uczniów

Przejdź do góry strony